Orion Ochrona

Ochrona osób i mienia

Skontaktuj się z nami
+48 600 284 229

Badanie wariograficzne tzw. wykrywacz kłamstw

Proponujemy profesjonalne, skierowane do klientów biznesowych oraz osób fizycznych, badania przy pomocy wariografu. Badania te są przeprowadzane przez wysokiej jakości ekspertów w tej dziedzinie.
Proponowany zakres badań to m.in.
 • Badania rekrutacyjne kandydatów do pracy
 • Badania weryfikujące pracowników
 • Badania specjalne, prowadzone w związku z przestępstwami dokonywanymi na szkodę firmy.
 • Czynności detektywistyczne uzupełniające bądź poprzedzające wyniki badań.
 • Badania weryfikujące posiadane informacje w zakresie biznesu, spraw cywilnych, rozwodowych itp.
 
 Znaczenie wyników badania wariograficznego dla zleceniodawcy:
 • Zweryfikowanie niewielkim kosztem danych o przeszłości zawodowej osoby/ osób starających się o zatrudnienie.
 • Wykrywanie osoby/osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.
 • Ujawnienie niektórych cech związanych z psychologicznymi i społecznymi deficytami osób ubiegających się o pracę.
 • Zidentyfikowanie osoby/ osób nielojalnych wobec pracodawcy, pracujących na rzecz konkurencji.
 • Zminimalizowanie kosztów związanych z rotacją kadr oraz zdecydowana poprawa trafności doboru kandydatów na określone stanowiska.
 • Weryfikacja informacji daje pewność i przekonanie co do trafności dalszej drogi prawnej lub jej zaniechania.