Orion Ochrona

Ochrona osób i mienia

Skontaktuj się z nami
+48 600 284 229

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe to głównie obserwacja i zapis poczynań osób, także przy użyciu nowoczesnych urządzeń elektronicznych, w celu zebrania materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej lub po prostu dla sprawdzenia lojalności partnera.
W zakresie działań detektywistycznych sprawy rozwodowe mogą obejmować także konieczne ustalenia prawne i administracyjne, w tym: ustalenie i kontrola miejsca zameldowania i pobytu osoby, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, status majątkowy, itp.
Jeżeli przyczyną ewentualnego rozwodu jest zdrada małżeńska, podejmujemy działania w celu ustalenia danych personalnych i miejsca pobytu kochanka, kochanki.
Zebrane w trakcie prowadzenia sprawy rozwodowej informacje przekazujemy w postaci raportów pisemnych wraz z materiałami medialnymi i innymi dowodami zleceniodawcy, tak aby mogły być wykorzystane przed sądem w sprawach o rozwód.
Zdrada małżeńska, będąca najczęściej spotykaną przyczyną rozwodów, to niezwykle delikatny temat, zarówno ze względów prawnych, jak i psychologiczno – obyczajowych. Gwarantujemy pełną dyskrecję i dojrzałość osobistą w trakcie prowadzonych działań.
 
Oferujemy również pomoc prawną.