Orion Ochrona

Ochrona osób i mienia

Skontaktuj się z nami
+48 600 284 229

Usługi detektywistyczne

Biuro detektywistyczne Orion jest licencjonowanym biurem wpisanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych do rejestru działalności regulowanej.

Posiadana szeroka baza profesjonalnych kontaktów pozwala z powodzeniem podejmować czynności w północnej części kraju. Stawiając sobie na pierwszym miejscu interes Zleceniodawcy wszelkim działaniom towarzyszy najwyższa ostrożność i dyskrecja, gwarantująca całkowitą anonimowość aż do zakończenia biegu sprawy. Dane osobowe pozostają na zawsze tajemnicą firmy. Realizujemy licencjonowane usługi detektywistyczne przede wszystkim w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim.  
Biuro Detektywistyczne Orion posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z racji wykonywania działalności detektywistycznej w wysokości 15 000€.
 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY BIURA DETEKTYWISTYCZNEGO ORION?

Powierzając zlecenie agencji detektywistycznej minimalizują Państwo ryzyko przy podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności, czasami zwątpienia.
Detektyw jest w stanie zweryfikować posiadane informacje oraz skorzystać ze źródeł dostępnych tylko dla prywatnych detektywów.
Przygotowujemy profesjonalne sprawozdania, przedstawiające zebrane informacje w sposób syntetyczny. Opieramy się na faktach, a nie na przeczuciach czy domysłach.

REALIZUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

– wywiadu gospodarczego,
– ustalenia wobec dłużników,
– ustalenia w zakresie wiarygodności kontrahentów,
– spraw rodzinnych,
– poszukiwania osób i mienia,
– spraw karnych,
– sprawdzania wiarygodności szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
– wykroczeń pracowniczych,
– badania wiarygodności pracowników,
– złamania zakazu konkurencji,
– nieuczciwej konkurencji,
– bezprawnego wykorzystania nazw handlowych, znaków towarowych,
– ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej,
– kontroli skuteczności ochrony obiektów,
– kontroli ochrony obiektów handlowych – tzw. „kradzież kontrolowana”,
– kontroli pracy kasjerów w obiektach handlowych,
– ochrony osobistej,
– ekspertyz kryminalistycznych,
– niejawnego nadzoru GPS osób, pojazdów, przesyłek,
– badania zgodności DNA.
Każda prowadzona przez nas sprawa realizowana jest z pełnym zaangażowaniem. Pamiętajmy, że z pozoru najprostsza sprawa może okazać się niezwykle skomplikowana. Oszczędźmy sobie czas i nerwy powierzając swój problem profesjonalnemu biuru detektywistycznemu.
Mamy gwarancję rzetelności uzyskanych informacji.
Jeśli istnieje taka potrzeba, występujemy przed organami procesowymi.