Orion Ochrona

Ochrona osób i mienia

Skontaktuj się z nami
+48 600 284 229

Badania DNA – Test na ojcostwo

Najpopularniejszym i najczęściej wykonywanym za pośrednictwem naszego biura badaniem DNA jest test na ojcostwo
Test DNA na ojcostwo jest badaniem genetycznym umożliwiającym ustalenie pokrewieństwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością – 99,99% lub może wykluczyć je w 100%.
Badanie polega na porównaniu materiału genetycznego dziecka i domniemanego ojca w celu stwierdzenie czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka.
Współpracujące z naszym biurem Laboratorium Badań DNA wykonuje testy DNA na ojcostwo wykorzystując najnowsze narzędzia biologii molekularnej , biotechnologii i medycyny. Łączymy najwyższą jakość badań z wysoką poufnością, bezpieczeństwem Państwa danych osobowych i doskonałą obsługą. Naszym celem jest dostosowanie się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
W przypadku gdy nie jest możliwe pobranie materiału genetycznego do badań w kierunku ustalenia ojcostwa Laboratorium Badań DNA oferuje wykonywanie analizy mikrośladów, które zawierają śladowe ilości DNA. 
 
Analizowany w ten sposób materiał genetyczny może być wykorzystany zarówno do badań w kierunku ustalenia ojcostwa jak również do badań kryminalistycznych.